Đào tạo MC Khóa Học MC dẫn chương trình cơ bản đám cưới chuyên nghiệp

 • Khóa học MC cơ bản học Thứ 7, Chủ Nhật khai giảng 11/04/2020

  Khóa học MC cơ bản học Thứ 7, Chủ Nhật khai giảng 11/04/2020

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học tổ chức sự kiện chuyên nghiệp khai giảng 13/04/2020

  Khóa học tổ chức sự kiện chuyên nghiệp khai giảng 13/04/2020

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết trình cuối tuần khai giảng ngày 04/04/2020

  Khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết trình cuối tuần khai giảng ngày 04/04/2020

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học MC cơ bản buổi tối thứ 2, 4, 6 khai giảng 13/04/2020

  Khóa học MC cơ bản buổi tối thứ 2, 4, 6 khai giảng 13/04/2020

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

Kiến thức MC - Dẫn Chương Trình

Kiến thức giao tiếp

Góc đào tạo và học viên

Kiến thức tổ chức sự kiện