Đào tạo MC Khóa Học MC dẫn chương trình cơ bản đám cưới chuyên nghiệp

 • Khóa học kỹ năng thuyết trình dành cho sinh viên khai giảng ngày 22/10/2018

  Khóa học kỹ năng thuyết trình dành cho sinh viên khai giảng ngày 22/10/2018

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học MC đám cưới khai giảng 21/10/2018

  Khóa học MC đám cưới khai giảng 21/10/2018

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết trình cuối tuần khai giảng ngày 27/10/2018

  Khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết trình cuối tuần khai giảng ngày 27/10/2018

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học kỹ năng Telesales tối thứ 2,4,6 khai giảng 22/10/2018

  Khóa học kỹ năng Telesales tối thứ 2,4,6 khai giảng 22/10/2018

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

Kiến thức MC - Dẫn Chương Trình

Kiến thức giao tiếp

Góc đào tạo và học viên

Khóa học nhiếp ảnh