Đào tạo MC Khóa Học MC dẫn chương trình cơ bản đám cưới chuyên nghiệp

 • Khóa học tổ chức sự kiện chuyên nghiệp khai giảng 18/03/2019

  Khóa học tổ chức sự kiện chuyên nghiệp khai giảng 18/03/2019

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học kĩ năng giao tiếp - thuyết trình tối thứ 3, 5, 7 khai giảng 21/02/2019

  Khóa học kĩ năng giao tiếp - thuyết trình tối thứ 3, 5, 7 khai giảng 21/02/2019

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết trình cuối tuần khai giảng ngày 23/02/2019

  Khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết trình cuối tuần khai giảng ngày 23/02/2019

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Khóa học MC cơ bản học Thứ 7, Chủ Nhật khai giảng 09/03/2019

  Khóa học MC cơ bản học Thứ 7, Chủ Nhật khai giảng 09/03/2019

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

Kiến thức MC - Dẫn Chương Trình

Kiến thức giao tiếp

Góc đào tạo và học viên

Kiến thức tổ chức sự kiện