Đào tạo MC Khóa Học MC dẫn chương trình cơ bản đám cưới chuyên nghiệp

 • Khóa học MC nhí cho trẻ em thứ 2, 4, 6 khai giảng 17/07/2020

  Khóa học MC nhí cho trẻ em thứ 2, 4, 6 khai giảng 17/07/2020

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Lớp học MC nhí cuối tuần khai giảng 04/07/2020

  Lớp học MC nhí cuối tuần khai giảng 04/07/2020

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

 • Lớp học MC nhí buổi tối thứ 3, 5, 7

  Lớp học MC nhí buổi tối thứ 3, 5, 7

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh,...

 • Khóa học tổ chức sự kiện chuyên nghiệp khai giảng 03/08/2020

  Khóa học tổ chức sự kiện chuyên nghiệp khai giảng 03/08/2020

  Trung tâm đào tạo kỹ năng You Can Now Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà...

Kiến thức MC - Dẫn Chương Trình

Kiến thức giao tiếp

Góc đào tạo và học viên

Kiến thức tổ chức sự kiện