Viết Bài PR Ấn Tượng Kiến thức chung Digital Marketing - PR

Viết bài PR ấn tượng, hay, hấp dẫn, thu hút là một công cụ quan trọng góp phần vào thành công của chiến dịch truyền thông doanh nghiệp. Bài PR là một quá trình nghiên cứu phân tích sâu sắc từ việc đặt vấn đề, lý giải vấn đề, đúc rút giá trị vấn đề.

Viết Bài PR Ấn Tượng


 

Mô hình tổng quan 5W-1H: What?(Cái gì).Where? (Ở đâu).When? (Khi nào).Why? (Tại sao).How? (Như thế nào) Who? (Ai)

WHAT? (Cái gì?)

 • Cái đó là gì, cái đó phải là nổi bật nhất chưa, cái đó giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp gì?
 • Nó đề cập đến vấn đề gì, vấn đề đó đang được công chúng quan tâm?
 • Kế tiếp cái này, thì cái gì khác xảy ra? (What else)

WHERE (Ở đâu?)

 • Vấn đề nằm trong lĩnh vực nào, đề này còn liên quan đến các lĩnh vực nào khác, kía cạnh nào?
 • Vấn đề được đề cập ở địa điểm nào, tại sao là địa điểm đó, có thể ở địa điểm khác tốt hơn không…?

WHEN (Khi nào?)

 • Vấn đề, sự kiện này xảy ra khi nào?
 • Vấn đề này, trước đây đã được nghiên cứu chưa, khi nào?
 • Tính cập nhật (thời sự) của vấn đề?

WHY (Tại sao?)

 • Tại sao cần phải nghiên cứu vấn đề?
 • Tại sao đề cập vần đề này mà không phải vấn đề khác?
 • Tính thiết thực của vấn đề.

WHO (Ai?)

 • Ai sẽ quan tâm vấn đề này, tại sao cần họ quân tâm?
 • Ai đã nghiên cứu vấn đề này?
 • Xác định đối tượng hướng đến của vấn đề.

HOW (Như thế nào?)

 •  Đặt vấn đề, tiếp cận vấn đề như thế nào?
 • Tiếp cận ở góc độ như thế nào để thu hút đối tượng quan tâm?
 • Nên đơn giản dễ hiểu, cái hay nên đưa lên đầu sau đó sẽ lý giải và rút rá giá trị của vấn đề
 • Câu viết theo phương pháp viết tin trên báo thì chỉ nên dài tối đa là 25 từ. Trong bài viết có thể dùng nhiều câu có độ dài từ 26-36 từ. Câu có độ dài từ 37 từ trở lên thì thuộc nhóm câu hơi khó đọc hiểu nên biên tập kỹ để loại bỏ những từ thừa!
 • Nững con số cần phải phân tích tóm lược con số chính đơn giản, dễ nhớ với người đọc bằng nhiều cách : Xử lý – Làm tròn – Liên quan – So sánh.

 

Tổng hợp từ Internet

Xem thêm:
8 quy tắc vàng trong thiết lập mục tiêu của pr
Kỹ thuật tuyên truyền trong pr
8 bước cho 1 bài Pr
Pr và câu chuyện niềm tin
7 chiêu thức pr hiệu quả

Viết bình luận

 
zalo
Gọi ngay 0985349755