Cách truyền tải thông tin không vui trong nội bộ công ty Kỹ năng giao tiếp - thuyết trình - đứng trước đám đông

Khi làm việc tại doanh nghiệp, mỗi chúng ta đều có thể phải thực hiện việc truyền tải những thông tin không như mong đợi như khi báo cáo với cấp trên rằng có một việc nào đó không hay đang xảy ra hoặc hiệu suất công việc của nhân viên đang giảm sút nghiêm trọng. Tin xấu trong nội bộ công ty cũng có thể là những tin như lợi nhuận của công ty đang giảm, nhân viên để mất hợp đồng lớn,...

Các công việc cần làm khi truyền tải thông tin xấu .

1. Trước khi viết 

Phân tích ảnh hưởng của nó tới nhân viên, đưa ra quyết định thông báo tin xấu hay qua văn bản.

2. Mở đầu bằng những điều tích cực 

Bắt đầu với một chút tin tốt, khen ngợi, sự trân trọng, đồng tình và thấu hiểu, nếu có thể cân nhắc sự xin lỗi, đồng cảm.

3. Nói về lí do

Trừ đối với thư từ chối tuyển dụng, hãy giải thích việc gì xảy ra đã tạo nên thông tin xấu. Sử dụng ngôn ngữ cầu thị, khách quan và không phân biệt. Thể hiện rằng, sự công bằng là chìa khóa của quyết định 

4. Đưa ra tin xấu

Làm rõ vấn đề nhưng đừng nhấn mạnh về nó, sử dụng mệnh đề phụ, mệnh đề dài hoặc câu dài để để làm nhẹ bớt các tin xấu.

5. Đưa ra các phương án 

Nếu các phương án khả thi hãy nêu ra, cân nhắc thay đổi các công việc, gia hạn thời hạn cuối, thay thé các nhiệm vụ và phương án nào hợp với tình hình.

6. Kết thúc thân mật, nhẹ nhàng 

Kết với một dòng ghi chú tích cực và thân thiện; với đơn từ chối tuyển dụng hãy thêm lời chúc, duy trì ngữ điệu tích cực .

 

 

 

 
Gọi ngay 0985349755