[Infographic] Thông điệp hòa bình của những người trẻ Việt Nam Những thiết kế độc đáo

Trong lúc tình hình "thù trong giặc ngoài" đang khá là rối ren vào lúc này thì những tác phẩm như này lại vô cùng cần thiết và ý nghĩa.

[Infographic] Thông điệp hòa bình của những người trẻ Việt Nam
[Infographic] Thông điệp hòa bình của những người trẻ Việt Nam
[Infographic] Thông điệp hòa bình của những người trẻ Việt Nam
[Infographic] Thông điệp hòa bình của những người trẻ Việt Nam
[Infographic] Thông điệp hòa bình của những người trẻ Việt Nam
[Infographic] Thông điệp hòa bình của những người trẻ Việt Nam

theo: Rio creative team
 

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755