Hiệu quả bán hàng dựa trên thương hiệu cá nhân Kỹ năng bán hàng - tiếp cận - đàm phán

“Thương hiệu” (Brand) là một cụm từ rất thời thượng tại Việt Nam. Trên các diễn đàn, báo chí, truyền thông, người người nhà nhà đang khuyến khích nhau xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu nông sản, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu địa phương, thương hiệu cá nhân...

Thế nhưng không phải ai ở ngoài lĩnh vực marketing cũng hiểu đúng được khái niệm này. Trước khi bước vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân một cách cụ thể, tôi muốn trình bày một cách đơn giản dễ hiểu về khái niệm thương hiệu theo lối thật phổ quát, không nặng tính học thuật để theo đó tất cả mọi người có thể áp dụng linh hoạt cho mọi cấp độ thương hiệu tùy theo nhu cầu của mình.

Thương hiệu cá nhân không chỉ giúp bạn gia tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh mà còn giúp thu hút thêm khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn. Chính vì vậy xây dựng thương hiệu cá nhân là một vấn đề cực kỳ được quan tâm hiện nay.

Thương hiệu cá nhân có thể được hiểu là “những gì người ta nói về bạn khi bạn không có mặt ở đó”. Danh tiếng, những điều khiến người khác nhận ra bạn được tạo ra từ cách bạn tự quảng bá tên tuổi của bản thân. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, thu nhập, các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống của bạn.

Thương hiệu Cá nhân vừa là nguồn lực, vừa là nguồn vốn và nó cũng chính là tài sản của bạn. Và nó sẽ giúp khách hàng nhớ đến hình thúc, trách nhiệm, môi trường, năng lực, sản phẩm, nội lực và phẩm chất của bạn.

 

 

 
Gọi ngay 0985349755