Điều quan trọng nhất về những tâm hồn Những thiết kế độc đáo

Mọi người đều tin tôn giáo có thể bảo vệ họ, cho dù tôn giáo trong tâm trí của họ chỉ là những hình ảnh mà họ tự do tưởng tượng ra. Bạn có thể nói cho tôi đâu là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Thoát được khỏi thể xác, con người vẫn không ngừng cố gắng lẩn trốn thực tế, nhưng bên trong chính giữa tâm hồn, tôn giáo vẫn tiếp tục lớn dần lên. Ngay cả những nhịp đập mong manh và âm thanh phát ra một cách yếu ớt, tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng tôi tin mình sẽ không từ bỏ cuộc sống này. Cuối cùng, điều quan trọng nhất về những tâm hồn? Bạn đang cảm thấy mình tồn tại hay đang tiến dẫn đến với cái chết?

 

 

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755