Beatboxer Minh Kiên chia sẻ kinh nghiệm Beatbox Khóa học Beatbox

Beatboxer Minh Kiên đã gửi tới trang web chúng ta bộ giáo trình mới có tựa đề “Chia sẻ kinh nghiệm Beatbox cùng Minh Kiên”. Trong bộ giáo trình này bao gồm 4 Clip:

– Lời nói đầu

– Điều hòa hơi thở trong Beatbox

– Khuôn và nhịp

– Âm chuẩn, tạo Style

Đây đều là những kinh nghiệm hết quý báu cho tất cả những Beatboxer.

[Minh Kiên Beatbox] Beatbox Experience – Lời Nói Đầu

[Minh Kiên Beatbox] – Beatbox Experience – Phần 1 – Điều Hòa Hơi Trong Beatbox

[Minh Kiên Beatbox] – Beatbox Experience – Phần 2,3 – Khuôn Và Nhịp, Cách Sử Dụng Beat Trong Beatbox

[Minh Kiên Beatbox] – Beatbox Experience – Phần cuối – Âm Chuẩn, Tạo Style Trong Beatbox

Tổng hợp

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755