Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop Photoshop

Hãy xem những tấm hình dưới đây và cho biết đâu là ảnh chụp, đâu là sản phẩm dựng bằng Photoshop.

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh Photoshop

Tổng hợp

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755