Ngài Cok Kiến thức chung

Ngài COK là chủ sở hữu của một nhà máy sản xuất bom lớn. Để tìm kiếm hiệu quả và lợi nhuận, ông quyết định thay thế công nhân bằng robot phức tạp. Nhưng một trong những công nhân không chấp nhận bị loại bỏ dễ dàng như vậy...

 

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755