Kết thúc khóa học MC cuối tuần Góc đào tạo - Góc học viên

Lớp học MC cuối tuần vừa kết thúc với 3 học viên rất có khả năng và chuyên nghiệp.

10 buổi học với các kiến thức, kĩ năng bổ ích và thú vị đã giúp các học viên tự tin hơn, hoàn thiện kĩ năng của bản thân hơn. Qua từng buổi học, các học viên lại có sự thay đổi rõ rệt. 

Buổi học Biên Tập Kịch Bản

Buổi học Biên Tập Kịch Bản

Giảng viên Thu Trang

Học viên chuẩn bị trước khi lên hình

Buổi học Hoạt Náo - MC Thiên Minh

Buổi học Hoạt Náo - MC Thiên Minh

Buổi học Make Up và tạo dựng phong cách cá nhân.

Buổi học Make Up và tạo dựng phong cách cá nhân.

Buổi thực hành dẫn 

Buổi thực hành dẫn 

 

Học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp

Học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp

Học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755