Hướng dẫn chèn chữ (watermark) tự động hàng loạt bằng Photoshop Photoshop

Dùng cách này nếu bạn muốn lưu giữ chữ ký, thông tin, đóng dấu lên hình ảnh nhằm chống việc người khác copy, sử dụng lại trực tiếp mà không ghi nguồn. Hình ảnh nên có cùng kích thước và DPI để đảm bảo kết quả như ý.

Bước 1: Mở 1 file ảnh đại diện để chỉnh sửa và lưu lại thao tác của bạn


Bước 2: Mở panel Actions ( qua menu window hoặc alt+f9)

chen chu, hang loat, photoshop, watermark, tutorial

Bước 3: Tạo một bản lưu hành động mới


chen chu, hang loat, photoshop, watermark, tutorial

Bước 4: Thực hiện các thao tác chỉnh sửa ảnh như chèn logo, chèn chữ, ...
chen chu, hang loat, photoshop, watermark, tutorial
Bước 5: Nhấn Stop trên Panel Action để dừng và lưu lại bản ghi

Bước 6: Chuyển sang Adobe Brigde, mở thư mục chứa hình ảnh, chọn ảnh cần sửa, vào menu Tool/Batch làm theo hướng dẫn trong hình


chen chu, hang loat, photoshop, watermark, tutorialchen chu, hang loat, photoshop, watermark, tutorialchen chu, hang loat, photoshop, watermark, tutorial
Bước 7: Bạn chỉ cần chờ đợi và có bức hình như ý rồi !

Tổng hợp

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755