Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề Góc đào tạo - Góc học viên

Là một người có gần 10 năm gắn bó với hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp, giảng viên Tuấn Vũ luôn biết những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi cố gắng triển khai hoạt động tự đào tạo. Chính vì vậy, giảng viên Tuấn Vũ luôn tìm ra những giải pháp tốt nhất nhằm cải thiện hiệu quả của hoạt động đào tạo nội bộ. 

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

KINH NGHIỆM CÔNG VIỆC

Từ 7/2015 - Hiện tại: Trưởng phòng Đào tạo Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)

- Xây dựng và triển khai văn hóa học tập: chịu trách nhiệm thăm dò, theo dõi nhu cầu đào tạo tại tất cả các phòng ban, phối hợp cùng cấp trên và các đơn vị liên quan lên kế hoạch, dự trù kinh phí cho hoạt động đào tạo. Quản lý đội ngũ triển khai/giám sát hoạt động tự đào tạo tại từng đơn vị.

- Cải tiến quy trình đào tạo: định kỳ theo dõi tính hiệu quả của quy trình đào tạo. Tiến hành cập nhật/bổ sung quy trình. 

- Phát triển đội ngũ giảng viên: quản lý, huấn luyện và giám sát hiệu quả đào tạo của đội ngũ giảng viên cơ hữu cũng như giảng viên nội bộ.

- Trực tiếp xây dựng nội dung và giảng dạy: liên tục nghiên cứu, xây dựng những nội dung mới/phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Trực tiếp giảng dạy các nội dung liên quan tới quản lý/lãnh đạo cũng như các kỹ năng công việc khác.

- Phối hợp quản lý hoạt động đào tạo trực tuyến: Phụ trách một phần hoạt động đào tạo trực tuyến của công ty.

Từ 7/2013 - 6/2015: Công ty Samsung Electronics Viet Nam

- Đào tạo đội ngũ nhân viên sản xuất: đào tạo các nội dung liên quan tới chất lượng, quy trình, quy định sản xuất dành cho nhân viên mới gia nhập công ty.

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

NỘI DUNG GIẢNG DẠY THẾ MẠNH

1. Bộ chương trình kỹ năng dành cho đội ngũ quản lý: Kỹ năng quản lý, huấn luyện, giao việc, kèm cặp, kỹ năng giảng dạy Train the Trainer, quản trị hiệu suất,...

2. Bộ chương trình kỹ năng dành cho người đi làm chuyên nghiệp: Kỹ năng xác lập và quản lý mục tiêu, Kỹ năng thuyết trình, Làm việc nhóm,...

3. Bộ chương trình phát huy năng lực cá nhân: Tư duy tích cực tạo thành công, Tư duy dịch vụ khách hàng,...

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

Giảng viên Tuấn Vũ - Người thầy tâm huyết với nghề

 

 

Viết bình luận

 
zalo
Gọi ngay 0985349755