Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015 Photoshop

Bài viết sau giới thiệu cho bạn một số cách làm hiệu ứng chữ tuyệt đẹp trong photoshop ,  giúp bạn nắm bắt rõ photoshop và kỹ năng sáng tạo thông qua những bài thực hành này. 
 
Photoshop mở ra khả năng sáng tạo cho tất cả các ngành thiết kế. Một số người muốn tìm hiểu thêm về Photoshop hoặc muốn cải thiện kỹ năng Photoshop của mình thường tìm đến hiệu ứng của các kiểu chữ để mẫu thiết kế của mình trở nên hoàn hảo hơn. Bởi có một sự thật đó là: cho dù bạn làm trong ngành thiết kế nào thì việc biết cách để tạo nên hiệu ứng cho kiểu chữ trở nên đẹp hơn, sắc nét hơn đều tác động lớn đến kết quả công việc của bạn. Với ý nghĩa đó, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập 30 hiệu ứng chữ theo nhiều loại khác nhau trong Photoshop để công việc thiết kế của bạn trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Chúc các bạn thành công!
 
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Design Fluid Typography on Watercolor Background in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Magma Hot Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create Inspirational 3D Gold Text with Photoshop Extended
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Vintage 3D Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
How to Create a Metallic Text Effect Using Layer Styles in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Old Signage in Photoshop 3D
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Stitched Denim Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Neon Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Shiny, Gold, Old World Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
How to Create an Abstract Geometric Mosaic Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Sports-Themed Text Effect in Photoshop Using Layer Styles
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Folded Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Candy Flavored Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Glass Text Effect in Photoshop Using Layer Styles
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Cookie Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Mech-Inspired Text Effect in Photoshop Using Layer Styles
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Metallic Copper Text Effect Using Layer Styles in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create a Steel Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Design Magical Fire Energy Text Effect in Photoshop
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Royal 3D Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
How to Make Translucent 3D Text
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Polished Stone Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Sparkling Iron Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Retro Space Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Hipster Text Effect in Photoshop CS6
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Colorful Retro Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Make Your Type Pop with Layer Styles
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Creating Simple Gold Text Effect
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Create Unique Glowing Text
 
Cách làm hiệu ứng chữ cực đẹp năm 2015
 
Tổng hợp
 

Viết bình luận

 
Gọi ngay 0985349755