Các mối quan hệ trong công việc, đồng nghiệp có thể là bạn ? Kỹ năng giao tiếp

Khi nói đến các mối quan hệ trong kinh doanh, có thể khó biết được điều gì được mong đợi khi bạn đến một quốc gia mới.
Đối với người phương Tây, họ có xu hướng thích sự sang nghiêm nơi công sở. Văn phòng là nơi bạn làm việc, và hoàn toàn có thể hiểu được là những người đồng nghiệp thường tránh phát triển các mối quan hệ bạn bè ở nơi công sở. Người phương Tây cũng ít kì vọng vào việc công ty quan tâm chăm sóc đến nhân sự như ở Phương Đông (ngoài những gì pháp luật yêu cầu).

Ở phương Đông, thay vì giữ mối quan hệ nghiêm túc trong nghề nghiệp, các cá nhân chia sẻ và phát triển mối quan hệ lâu dài hơn được ưa chuộng và khuyến khích Ở Nhật Bản, ví dụ, các hoạt động như karaoke là một ví dụ hoàn hảo về sự gắn kết sau giờ làm việc giữa các đồng nghiệp.


So với phương Tây, các doanh nghiệp châu Á có xu hướng ít khắt khe hơn trong việc tuyển dụng ngay từ đầu và nhìn chung khoan dung hơn với bất kỳ nhân viên nào có thành tích kém. Nhân viên trung thành với người sử dụng lao động của họ và xã hội mong đợi rằng người sử dụng lao động sẽ quan tâm đến nhân viên của họ.


 

 
Gọi ngay 0985349755